Program konference

Předběžný výběr tematických okruhů pro 3.ročník konference (finální program se může lišit!)

 • Zaostřeno na děti - zážitková výuka první pomoci dětí ve školách, oddílech, klubech i spolcích
 • Alternativní způsoby výuky - elearning, videorozbory, probírátka a další
 • Specifické skupiny účastníků - outdoor, nemotivovaní dělníci, rodiče a chůvy, lektoři...
 • Zážitková pedagogika - její tváře, prostředky a rizika
 • Dopravní nehody - obsah i prioritizace tématu, prevence, způsoby výuky

 

 

Program 2. ročníku Konference Výuka První Pomoci Zážitkem

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu programu. Po každé přednášce bude vyhrazen čas pro diskuzi a otázky. 

 

8:00 - 8:30  Registrace

 

8:30 Slavnostní zahájení a úvodní slovo                                 MUDr. Barbara Nižnanská

 

8:45 - 10:20 Přednáškový blok "Zpětná vazba - Rozbor - Review"

 

Zpětná vazba - cíl a struktura                                                  MUDr. Matúš Nižnanský

 

Zpětná vazba v high-tech simulacích                                      MUDr. Michael Stern

 

Metody ověřování znalostí                                                      MUDr. Tomáš Pelcl

 

Kolega nebo kat?                                                                    MUDr. Robert Pleskot

 

 

10:20 - 10:45 Přestávka, občerstvení

 

 

10:45 - 12:30 Přednáškový blok "Tipy a triky v zážitkové výuce první pomoci"

 

Co jsem se naučil když jsem učil první pomoc                       Mgr. Ondřej Koudela, DiS. 

 

Alert symptomy ve výuce táborových zdravotníků                  Stanislav Dlouhý

 

Výuka s aplikací záchranka                                                     Lukáš Hutta

 

První pomoc současnosti na 3.LF UK                                     Metoděj Renza

 

Rescueweekend                                                                      Bc.Mgr. Anna Kmecová

 

12:30 Oběd 

 

13:30 - 14:30 Workshopy 1

 Každý účastník si může vybrat jeden workshop, který v této době navštíví. Zapisování na workshopy bude probíhat ráno u registrace. Prosím respektujte počet míst a nepište se mimo číslované pozice. 

 

14:30 - 15:00 Přestávka, občerstvení

 

15:00 - 16:00 Workshopy 2

Každý účastník si může vybrat jeden workshop, který v této době navštíví. Zapisování na workshopy bude probíhat ráno u registrace. Prosím respektujte počet míst a nepište se mimo číslované pozice. 

 

16:15 závěrečná diskuze

 

16:30 - 17:30 ukončení konference

 

 

Workshopy

ZDrSEM - Zpětná vazba na simulaci "Face to Face"

Účastníkům workshopu umožníme vyzkoušet si připravit a zrealizovat simulaci „Face to Face“. Jedná se o často používaný typ simulace, kde simuluje sám lektor. Ten si zkusí i dát svému účastníkovi „zachránci“ v rámci workshopu zpětnou vazbu a zkušení lektoři ZDrSEMU mu pomohou posunout jeho umění zpětné vazby dál.

ZDrSEM - Jak učíme přístup k bezvědomému

Účastníky workshopu provedeme roky vycizelovaným postupem. Přístup k bezvědomému považujeme za základní kámen kurzu a bez něj se žádný náš kurz neobejde.  Začínáme s komentovanou ukázkou, přes nácviky se dostaneme k prvním lehkým simulacím. Postupně přikládáme a zvedáme náročnost simulací. Budeme se bavit o metodice výuky a podělíme se s vámi o naše důvody, proč jednotlivé výukové kroky skládáme za sebe právě takto.

ZDrSEM - Jak učíme resuscitaci a zástavu masivního krvácení

Zasvětíme vás do tajů ZDrSEMspeaku. Kolik „figurínočlověkominut“ potřebujete ke kvalitnímu zafixování správně prováděné resuscitace? Kdy učit „s“ a kdy „bez“ umělého dýchání? Jak vaše účastníky konfrontovat s tématem masivní krvácení? Podělíme se o to, co jsme ve ZDrSEMU za ta léta objevili a co se nám ve výuce osvědčilo.

PrPom - Maskování poranění 

Workshop je koncipován pro účastníky loňské konference, kteří zde osvěží své dovednosti. Na program se mohou zapsat i účastníci, kteří nebyli na loňské konferenci a nemají s maskováním zkušenost. V tomto workshopu vás lektoři PrPomu naučí maskovat popáleniny ve všech třech stupních, dále rozšíří práci s hmotou a medovou krví o cizí těleso v ráně, tedy i maskování otevřené zlomeniny, které je podobné. Protože krev mají  všichni rádi, bude se pracovat s dálkovým vedením krve a jeho zakomponováním do rány. Zbude čas i na dotazy a výměnu maskérských zkušeností, na které se těšíme nejvíc ;-)

PrPom - Vyšetření od hlavy k patě

Základem práce zdravotníka na táboře je vyšetřování dětí — "bez správné diagnózy, není správné léčby". Vyzkoušíte si techniku 6P: pohled, poslech, pohmat, poklep, počuch a pokec. Budete pracovat, nebo uvidíte, nutné pomůcky: fonendoskop, krční špátle a svítilnu, teploměr a diagnostické papírky na moč. Vyšetření bude probíhat ve dvojicích. „Stydlíny, kteří se bojí sundat triko nebereme :-P!“

Tomáš Pelcl - Výuka akutních i chronických stavů spojených s diabetes mellitus

Program zaměřený na novinky v léčbě a péči o pacienty s cukrovkou, a na  časté chyby týkající se první pomoci i výuky akutních stavů u diabetiků. Využití pomůcek (glukometrů, inzulínových per a pump, glukagenu, glukózy v různých formách) a jejich praktický nácvik ve výuce první pomoci.

 

 

 

 

Program proběhlého 1. ročníku konference 

8:00 – 8:30      Registrace

8:30 – 9:20      Slavnostní zahájení, přivítání, poděkování.

Úvodní slovo na tři části

Motivace – dovednosti – prevence                 MUDr. Robert Pleskot

                Proč vlastně učíme první pomoc? Co je naším cílem?

Zážitek jako klíčová součást výuky                 MUDr. Barbara Nižnanská

                Jak učit, aby byla výuka efektivní?

Metodika zážitkové výuky                                   MUDr. Matúš Nižnanský

                Jak zážitek používat a jak s ním pracovat.   

9:20 – 10:35 Blok A

Pro – Con diskuse „Vyplatí se učit zážitkem?“

Diskuse dvou zastánců protichůdných názorů. Zážitková výuka má své nesporné výhody. Má i nějaká rizika? Jaké jsou plus a mínus zážitkové výuky?  Převáží rizika, nebo výhody?

Dobrý lektor první pomoci zážitkem                Stanislav Dlouhý

                Kdo jím může být? Jak se jím stát?  

Dobrý kurz první pomoci                                    Mgr. Kristýna Schnablová

                Jak se pozná? Co obsahuje? Co se tam děje?

10:35 - 11:00 Coffee Break

11:00 - 12:45 Blok B – ještě bude upravován

Legislativní problémy výuky PP

První pomoc pohledem sociální psychologie: Jak děláme z laiků hrdiny?             Mgr. Ondřej Koudela, DiS.

Zdroje informací – mýty v první pomoci a kde najít pravdu                                          MUDr. Barbara Nižnanská

Guidelines ERC 2015                                                                                                        MUDr. Karel Štěpánek

Studentská výuka první pomoci na 1.LF UK                                                                   MUDr. Adam Novotný

Nácvik řešení lavinové nehody a první pomoci                                                              RNDr. Jan Pala Ph.D.  

Výuka první pomoci zážitkem v rámci sebeobranných systémů                                 Pavel Houdek

Zážitková výuka dětí

Zažitková výuka silniční bezpečnosti                                                                                 Lukáš Hutta

12:45 - 13:30 OBĚD

Odpolední workshopy:

 1. Krátká simulace pro celou skupinu 1:1 

Účastníci workshopu si zkusí lektorsky vést simulaci „jeden na jednoho“ s celou skupinou a vyzkouší si rozbor takové simulace.

 1. „Face to face“ simulace

Jedna z nejčastěji používaných simulací, kde simuluje sám lektor. V rámci workshopu si část zkusí takovou simulaci připravit a provést, část bude v roli zachránců a příjemců zpětné vazby.

 1. Maskování – smysl a cíl maskování, co je ještě efektní i efektivní?

Maskovací soutěž pro všechny, kteří se rádi patlají s krví

 1. Práce s chybou účastníka v simulaci

Prostor vyzkoušet si obtížnější rozebrání „zpackané“ simulace a na svůj výkon dostat zpětnou vazbu.

 1. Jak učit přístup k bezvědomému

Praktický nácvik bloků, ve kterých se předává jedna z nejzásadnějších věcí – přístup k osobě v bezvědomí. Zkusíme si nácvik prostý i komentovaný a postupně se ztěžující simulace.

 1. A další…

cca 17:30 ukončení konference

 

Přednášející

MUDr. Robert Pleskot

KARIM 1.LF UK a VFN, Urgentní Příjem FN v Motole, ZZS HMP, ZDrSEM

MUDr. Barbara Nižnanská

KARIM 1.LF UK a VFN, asistent 1.LF UK Praha, ZDrSEM

Stanislav Dlouhý

ZDrSEM

MUDr. Matúš Nižnanský

II. Klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK Praha, asistent 1.LF UK Praha,  ZDrSEM

RNDr. Jan Pala Ph.D.

3.LF UK Praha , komise tradičního skialpinismu ČHS

Pavel Houdek
hlavní instruktor ve škole moderni-sebeobrana.cz, ZDrSEM

MUDr. Karel Štěpánek

letecká záchranná služba ústeckého kraje, Česká Resuscitační Rada, ZDrSEM

Mgr. Ondřej Koudela, DiS

PrPom